Poľnohospodárske družstvo Veľké Teriakovce v likvidácii